Aardenburg - Eede - Sluis

LAATSTE NIEUWSBRIEF.

KBO-PCOB ZEELAND, Afd. Aardenburg-Eede-Sluis. NIEUWSBRIEF, jaargang 11, nr. 105, oktober 2021

Kies voor: e-mail: secretaris@kbo-aes.nl,

Voor de nieuwsFlitZ: kbozeeland.nl/actueel/?page=detail&id=247,

voor de website www.kbo-aes.nl en voor ledenvoordeel www.nestorvoordeel.nl

Nieuwe website.

De afdeling Aardenburg-Eede-Sluis van de KBO Zeeland heeft een nieuwe website. www.kbo-aes.nl

Naast de gegevens van de organisatie vind je hier voor alle activiteiten van de afdeling de nodige informatie.

Een bezoek zeker waard.

ACTIVITEITEN:

Het logo van de gemeente wordt voor de activiteiten weergegeven omdat we jaarlijks subsidie ontvangen.

oktober:                 woensdag, 13 oktober a.s. om 13.00 uur bezoek chocoladefabriek te Cadzand (zie bericht hierna)

november:          19 november om 11.30 uur In de Wijngaard te Aardenburg.  (zie bericht hierna)

december:           Ledenwerfactiviteiten in Aardenburg, Eede, Sluis en Oostburg

Vrijdag, 3 december in Time Out (tegenover busstation) te Oostburg

Woensdag 8 december in de Wijngaard te Aardenburg

Vrijdag     10 december in de Keure te Sluis

Vrijdag     17 december in de Hof van Eede te Eede

De leden van de afdeling worden gelukkig steeds ouder. Maar af en toe vertrekt een lid

meestal door overlijden. Voor het voortbestaan van de vereniging is het dus van belang om

activiteiten te organiseren om leden te werven.

Via publiciteit zal hieraan nog de nodige aandacht geschonken worden.  

december:          Woensdag 15 december a.s. Aangeklede quizmiddag in de Keure te Sluis.

Later volgt een bericht hierover

12 jan 2022:       nieuwjaarsreceptie – Bingo - en ledenvergaderingen 2019-2021 in de Hof van Eede.

Bezoek chocoladefabriek te Cadzand

Op woensdag 13 oktober a.s. om 13.00 uur vertrekken we vanaf de Kaai in Aardenburg naar Cadzand voor een bezoek om 13.30 uur aan de chocoladefabriek “P. & T Chocolate and Presents” aan de Mariastraat 44.

We rijden per auto. Zij die geen auto bezitten kunnen met anderen meerijden. Zij betalen aan de chauffeur van de auto € 2,50.

U kunt zich tot 10 oktober a.s. hiervoor inschrijven door € 1,00 over te maken op rekening NL68 INGB 0006 0242 42 ten name van de afdeling Aardenburg-Eede-Sluis van de KBO-Zeeland. Uw betaling is Uw inschrijving.

Verslag Fiets-Fotozoektocht

Ter gelegenheid van ons 10 jarig bestaan werd in de maanden juli en augustus een fietszoektocht georganiseerd, waarbij eenieder op eigen gelegenheid (ivm Covid-19) kon fietsen.

Onderweg moesten vragen worden opgelost, alsook een 8-tal foto’s worden opgezocht. We fietsen door, een ons bekende streek, richting Middelburg, St Rita, Lapscheure en het pontje Kobus via Sluis terug naar Aardenburg (ca 23 km).

Tijdens de tocht was er gelegenheid voor een consumptie en moest ter plaatse de inhoud van een pot winegums worden geraden. In totaal werden 28 tochten uitgegeven en we vingen 13 tochten terug. Er werden 15 consumpties afgerekend.

De gemiddelde score van de ingeleverde tochten lag ver boven onze verwachtingen en natuurlijk is er voor de uiteindelijke winnaar een prijsje. De uitslag wordt bekend gemaakt tijdens de viering van ons 10 jarig bestaan op 19 november.

Viering van het 10 jarig bestaan van de afdeling A-E-S op 19 november a.s. in de Wijngaard

Het feit dat de afdeling 10 jaar geleden werd opgericht wordt op grootse wijze gevierd. De voorzitter, secretaris  en penningmeester van de KBO Zeeland zullen aanwezig zijn. Ook zal promotor van destijds, Piet Boonman uit Ovezande, worden uitgenodigd.

De voorzitter zal op zijn geheel eigen wijze 10 jaar de revue laten passeren. Hij zal dan tevens de uitslag van de  Foto-fietszoektocht bekend maken.

Er is een optreden van Chris en Chris. Een komische show waarin “lachen is gezond” centraal staat. Korte sketches, live gezongen liedjes, typetjes en moppen. En dat gedurende 2 x 45 minuten.

Voor inwendige mens wordt gezorgd met een diner en een drankje.

Voor de inschrijving wordt 10 x € 1,00, ofwel € 10,00 per persoon  gevraagd.

Niet-leden kunnen toegang krijgen maar betalen daarvoor € 50,00 per persoon.

Inschrijven kan tot 14 november door overmaken van €  10,00  (of € 50,00) op rekening NL68 INGB 0006 0242 42 ten name van de afdeling Aardenburg-Eede-Sluis van de KBO Zeeland.

De aanvang is om 11.30 uur in de zaal van Restaurant In den Wijngaard, Smedekensbrugge 34, 4527 GE  Aardenburg,

Tel 0117-491236, e-mail: info@indenwijngaard.eu

Verslag bowlingmiddag in Toversluis op 15 september 2021

Met 18 personen hadden we in Toversluis drie bowlingbanen bezet. Nadat we de lunch hadden gebruikt werd met vereende krachten gebowld en van de consumptiebonnen genoten. Over 15 ronden werden de uitslagen gerekend. Winnaar bij de dames was Anny Janssen-van de Camp en winnaar bij de heren was John de Muijnk . Beiden ontvingen in de nazit met bitterballen etc van Solange een fles wijn met omhelzing.

v e r h a l e n:

“Een zwien an de kant doen”. Deel II

Doch die vleeskuip zelf, dat was een probleem.  Onze eerste was van eikenhout, bijeengehouden met banden en hoepels zoals bij een bierton.  Maar het zout kwam vroeg of laat door de naden en de hoepels gaven de geest van het roesten.  Dus over naar een betonnen kuip. Ook daar zat ijzer in en zodra de pekel een kiertje vond mocht je het vergeten.   Maar toen kwam het moderne wonder op de markt, bestemd om voor eeuwig mee te gaan want de naam zei het zelf : Eterniet.  Aan zo’n kuip versleet niets, alleen … was hij gemaakt van asbest en dus eigenlijk zo giftig als de hel.  Maar … zalig zij die onwetend zijn, ze zullen van geen pekelvat ter wereld wakker liggen.   We hadden  nog nooit gehoord van asbest.  Zo  heeft onze hele familie nog jaren vanuit die kuip gegeten, zeker vader Camiel en die is 91 jaar geworden.

Heel boeiend was het toen de slachter een trechter monteerde op zijn molen, de gekuiste dunne darmen erover spande en daarna schoof daar een eindeloos lange worst uit.  Met handige draaien maakte hij daar “letten” van.  De helft moest dienen voor braadworst, de rest werd tegen het plafond over een borstelstok gehangen om te drogen.

Vele, vele keren zouden wij nadien nog vragen aan moeder hoe lang die nog moesten drogen want dat was een lekkernij. En als laatste spande de slachter darmen over een andere trechter en goot daar, met een pollepel, het mengsel van bloed en gehakt in. Ondertussen stond al een ketel water te koken.  De hele tros bloedworst werd, aan een stuk borstelstok, naar beneden gelaten. Het was een grote kunst om ervoor te zorgen dat de darmen niet sprongen en dus werden ze af en toe eens geprikt met een grote stopnaald.

De slachter kreeg een grote kuip heet water met soda. Daarin waste en ontvette hij zijn materieel.  Hij dronk nog een dreupel, werd betaald en haastte zich naar de volgende klant. Doch voor ons liet hij nog een berg werk achter.  Dat heette in de volksmond:  Een zwien aan de kant doen. En de buren constateerden: Alice en Kamiel zitten met de duimen in het vet. Het is, op onze dagen, niet meer mogelijk om je voor te stellen wat mensen moesten doen om vlees te bewaren.  Om te beginnen: alleen slachten als het koud was.  Dan natuurlijk pekelen en roken: gezond is anders.  Ik heb nog de tijd geweten dat alle koteletten, filet, karbonaden en stukken uit de hesp werden opgebraden en bewaard in vet, zo koel mogelijk in de kelder. Een ander drastisch middel was ook: vreet je te barsten.  Dat heette in de volksmond:  “Je verboeft eten aan ’t zwienevlees”.  Kinderen konden zich daar zo aan te buiten gaan dat ze vol stonden met uitslag, soms heuse zweren.  Of de dokter moest komen om hun oren uit te spuiten.  De volwassenen maakten dan thee van Herbesan  om hun bloed weer te zuiveren.

Suggesties of bijdragen kan men zenden aan penningmeester@kbo-aes.nl