.
Aardenburg - Eede - Oostburg - Sluis

LAATSTE NIEUWSBRIEF

KBO-PCOB Zeeland, Aardenburg-Eede-Oostburg-Sluis, Nieuwsbrief, jaargang 1, nr 8 oktober 2022.
email: secretaris@kbo-aeos.nl Voor de website www.kbo-aeos.nl en voor ledenvoordeel
www.klantenservice@kbo-pcob-voordeel.nl
Lieve mensen, hier is de nieuwsbrief voor oktober
Contributie 2023
In december a.s. moet voor 1 januari de contributie voor 2023 weer worden betaald. Het
bestuur handhaaft die op € 25,00 voor het eerste lid en € 20,00 voor het tweede lid. Nieuwe
leden krijgen tot 1 januari 2023 een gratis lidmaatschap.
Het kaarten in de ELIGIUS zaal in Oostburg
Het kaarten is gestart op 8 september. Elke donderdagmiddag gaan wij deze activiteit
voortzetten in de Eligiuszaal in Oostburg. Er wordt gefrikt en Amerikaans gejokert. Aanvang
14.00 uur en eindigt om 17.00 uur. Kosten € 2,50 p.p.
De foto-Fiets-Zoektocht. Van juli tot november
Deze activiteit loopt gewoon nog steeds door. Deelnameformulieren zijn te verkrijgen bij: Theo
Uitdewilligen, Oude Kerkstraat 1 te Oostburg, telefoon: 0622617266, bij: Ton Jongmans,
Schoolstraat 10 te Eede, telefoon 0641794473 en bij: Ivette de Schoolmeester, De Smeedtoren
20 te Sluis, telefoon: 0117461559.
Het wandelclubje.
We hebben ook voortzetting gegeven aan deze activiteit. We gingen op woensdagmiddag 7 en
21 september weer aan de wandel. Deze maand zaten wij in Sluis. We kijken terug op een zeer
fraaie omgeving waar wij zo ongeveer tweemaal 7 km wandelden. Ook in oktober gaan wij door
met deze voor onze leden zeer gezonde activiteit. U kunt zich uiteraard aanmelden bij secretaris
Ton Jongmans tel.: 0641794473. Wij zouden daar erg blij van worden!!!!.
Bowling in Toversluis op 19 oktober.
Wij gaan weer bowlen in Toversluis en wel op 19 oktober a.s.
Programma:
De middag begint om 13.00 uur met koffie/thee of aperitief.
13.30 uur : Lunch gerecht met 2 zachte broodjes, luxe belegd en een kop soep.
14.15 uur : Bowling 1e ronde , met consumptie
15.15 uur : Bowling 2e ronde met consumptie.
16.00 uur : Laatste consumptie(borrel) met eenvoudig bittergarnituur ( bitterbal, kaassoufflé,
mini-frikandel, zoutjes.
16.45 uur : einde van het middagje bowlen.
De kosten voor deze activiteit bedragen € 26,00 per persoon.
Opgave bij de penningmeester voor 10 oktober a.s. door overmaken van de kosten op rekening
van de KBO-AEOS NL68 INGB 0006 0242 42 met vermelding bowling en uw naam.

Muziekquiz in de Wijngaard 28 oktober
Op 28 oktober a.s. houden wij een gezellige muziekquiz, waaraan iedereen aan mee kan doen.
Om hieraan deel te nemen moet je zeker geen bolleboos zijn, het enige wat nodig is, een vrolijk
humeur en vooral meezingen.
Wilfried en Theo gaan zorgen voor de nodige ambiance.
Voor de quiz maken we groepen van 3, 4 of 5, naar gelang het aantal aanwezigen.
Je staat er dus niet alleen voor.
Tijdens deze quiz komen maar liefst 13 bekende artiesten voorbij, die bij ons allen bekend zijn.
Hoewel sommige al zijn overleden, blijven hun liedjes bestaan.
Aanvang is om 13.30 uur met koffie/gebak. Ook is een consumptie inbegrepen.
Nieuwsgierig?
Schrijf je dan in voor 23 oktober a.s. en maak € 3,00 (niet-leden € 10,00) over op rek nr NL68
INGB 0006 0242 42 te name van KBO-AEOS met vermelding van uw naam en opgave muziekquiz
in de Wijngaard
Koffiebijeenkomst voor senioren om nieuwe leden te werven.
De katholieke bond van ouderen heeft heel veel oude leden in haar midden. Velen gaan boven
de 70, 80 en zelfs 90. Gelukkig worden die steeds ouder. Het is echter jammer dat er weinig
jongere leden van 50+, 60+ tot de club toetreden. Het zal nodig zijn om de activiteiten voor de
senioren in onze gemeenschap te kunnen handhaven.
Vandaar is het bestuur van plan koffiebijeenkomsten voor senioren te houden op vrijdag: 4
november in Aardenburg, vrijdag 11 november in Sluis, vrijdag 18 november in Oostburg en
vrijdag 25 november in Eede.
Ook onze leden zijn welkom op deze bijeenkomsten met als voorwaarde dat ze enkele aspirant-leden meenemen.
Nadere informatie volgt.
Verkeersvoorlichting in MFC De Keure in Sluis
Op 27 september hadden wij een verkeersvoorlichting voor senioren door het Regionaal Orgaan
Verkeersveiligheid Zeeland ( ROVZ). De tijd was te kort om daar verslag van te doen. Dit doen wij
in de volgende nieuwsbrief.
Agenda: We hebben nog een bezoek aan Vervaet in Biervliet in de planning en in december
willen wij een spelletjesmiddag gaan houden. In januari volgt onze jaarvergadering, met
Nieuwjaarsreceptie en een verrassing?!!!!!
Het logo van de gemeente wordt weergegeven omdat we jaarlijks subsidie ontvangen
voor de activiteiten.