Aardenburg - Eede - Oostburg - Sluis

LAATSTE NIEUWSBRIEF


KBO-PCOB Aardenburg-Eede-Oostburg-Sluis.
jaargang 2, nr 1 - februari 2023.
email: secretaris@kbo-aeos.nl Voor de website www.kbo-aeos.nl en voor
voordeeltjes www.klantenservice@kbo-pcob-voordeel.nl
Lieve mensen, hier is de nieuwsbrief voor februari 2023

CONTRIBUTIE:
Nog elf leden moeten hun contributie voldoen. We hebben intussen al wel de afdracht voor deze
leden van € 12,20 voldaan aan de KBO Zeeland. Deze leden zullen nog per brief of email worden
benaderd.
Het kaarten in de Eligius zaal.
Elke donderdagmiddag wordt er gekaart in de Eligius zaal. Er wordt Amerikaans jokeren gespeeld
en er wordt gefrikt. De spelregels van het frikken die staan op de website van KBO-AEOS. Wij
willen het iedereen leren dat Frikken!!! Aanvang is om 14.00uur en we stoppen om 17.00
Het wandelen
Ook het wandelen gaan we voortzetten. We wandelen bij goed weer op woensdagmiddag.
Waar we wandelen kunt U opvragen bij secretaris Ton Jongmans. Als U al eens meegewandeld
hebt krijgt U automatisch een mail wanneer het weer is en waar. Tel: 0641794473
Bijeenkomst. Veiligheid in en rond het huis
17 februari wordt een bijeenkomst georganiseerd met als thema: Veiligheid in en om ons huis.
We houden deze bijeenkomst in Restaurant In den Wijngaard in Aardenburg.
Aanvang 14.00 uur.
Het thema veiligheid in om ons huis is een speerpunt van KBO-PCOB. Wij zijn in de gelukkige
omstandigheid dat wij voor de inleider niet ver moeten zoeken.
Onze voorzitter Wilfried Staelens heeft hier voor een opleiding gevolgd.
Hij zal ons deze middag op een leerzame maar ook gezellige manier bijpraten waar wij als
senioren op moeten letten. Te denken valt onder meer aan: Vallen voorkomen, Verlichting rond
het huis, alarm binnen handbereik, handgrepen, kierstand houden van de voordeur,
rookmelders, CO2 melders, enz.
Een ongelukje zit soms in een klein hoekje.
Ledenjaarvergadering op 16 januari 2023
De ledenvergadering werd gehouden in de Hof van Eede. Ca 80 leden bezochten de vergadering.
De vergadering handhaafde de contributie op € 25,00 per lid en voor het tweede lid uit een gezin
€ 20,00.
De commissie van onderzoek, bestaande uit de heer F. Blaeke en mevr M. Jongmans, adviseerde
de vergadering om de penningmeester decharge te verleden en over te gaan tot vaststelling van
de rekening 2022.
2022 werd een goed jaar voor de leden. Door de samenvoeging met de afdeling Oostburg kon
ongeveer € 2000,00 meer uitgegeven worden
Als nieuwe commissie van onderzoek benoemde de vergadering mevr M. Jongmans en Mevr M.
Noë-Uitdewilligen.
Ook de begroting voor 2023 werd vastgesteld.
Jan Janssen heeft te kennen gegeven op 1 januari 2024 te stoppen met zijn functie van
penningmeester en ledenadministrateur.
Gegadigden om die vacature in te vullen kunnen zich melden bij het bestuur.
Stilgestaan werd bij het ledenverloop (momenteel 206) en werden de oudste leden in 2023,
vanaf 90 jaar genoemd. De oudste is dan al 103.
Na de vergadering was er een succesvol optreden van DE FRESIAS
Met allerlei sketches en liedjes wisten zij het publiek uitstekend te vermaken. Lachen, gieren en
brullen.
Agenda:
De agenda is altijd te volgen op de website www.kbo-aeos.nl
Maart nog niet bekend. De planning was een bezoek aan Hydrovision in Schoondijke. Dat bedrijf
bestaat 50 jaar en houdt een Open Dag in juni. Dan is er een rondleiding met hapje een drankje.
We kunnen contact opnemen of dat voor ons ook mogelijk is.
Als alternatief wordt voor maart gedacht aan een boottocht op het kanaal Gent-Terneuzen.
Maar dat moet nog geregeld worden.
April : 21 april bowling Toversluis.
Mei : 19 mei midgetgolf in Aardenburg. 31 mei Bedevaart Aardenburg
Juni: Hydrovision? Uitstapje van de Kring West Zeeuws-Vlaanderen
Juli: Trachten we weer een Zomerse barbecue te organiseren
Het logo van de gemeente wordt weergegeven omdat we jaarlijks subsidie ontvangen
voor de activiteiten.