.
Aardenburg - Eede - Oostburg - Sluis

LAATSTE NIEUWSBRIEF.

 KBO-PCOB Zeeland, Aardenburg-Eede-Oostburg-Sluis, Nieuwsbrief, jaargang 1, nr 6 juli 2022.             email: secretaris@kbo-aeos.nl  Voor de website www.kbo-aeos.nl  en voor www.klantenservice@kbo-pcob-voordeel.nl
Lieve mensen, hier is de nieuwsbrief voor juli.
Het kaarten in de ELIGIUS zaal te Oostburg
Het kaarten ligt in de maanden juli en augustus stil zoals we bij de afd. Oostburg gewend waren . In september starten we mogelijk weer op.
Verslag bezoek Landbouwstreekmuseum in Schoondijke.
Op 10 juni brachten wij een bezoek aan het streeklandbouwmuseum in Schoondijk bij het Klinket aan de Sasputsestraat 14.  Er deden 18 leden mee. We starten om 14.00 uur met koffie/thee met appeltaart gevolgd door nog een ronde koffie/thee. Daarna brachten we een bezoek aan dit Museum.
Dit museum was eerder gevestigd in Heille aan de Schaapskooi en later in St. Anna ter Muiden als Agrimuda maar nu sinds 2015 bij het Klinket in Schoondijke.
De rondleiding werd voorgegaan door ons bestuurslid Theo Uitdewilligen. Hij gaf duidelijk aan dat dit museum een goede afspiegeling is van de snelle evolutie die in de landbouw de laatste 100 jaar heeft plaatsgevonden. Met name na de oorlog is het snel gegaan.
Wij zijn bijzonder verheugd dat de Familie Verhage zich bijzonder inspant om de oude gebruiksvoorwerpen te koesteren. Er zijn plannen om er naast nog een loods te bouwen om een uitbreiding van het museum te realiseren. Ook de inventaris van wijlen Adrie Luteyn en oude slagersattributen van slager Tresonie hebben ze in hun beheer gekregen. Na ruim 2 uur rond te hebben gelopen werden we uitgenodigd voor een drankje, ondertussen werd er nog driftig nagepraat over wat we allemaal hadden gezien.
5 juli - Midgetgolf.
Op 5 juli gaan we met zijn allen midgetgolfen in het Van Dongensportpark bij het zwembad in Aardenburg.
De aanvang zal om 14.00 uur zijn en de kosten bedragen € 2,00.
Voor degene die geen vervoer denkt te hebben, zal worden geregeld dat ze mee kunnen rijden. Daarvoor dient men dan contact op te nemen met de bestuursleden. Voor Oostburg en omstreken zijn dit Theo Uitdewilligen, 0622617266 en Thea Simpelaar  0117-454124.
Voor Sluis en omgeving Ivette de Schoolmeester 0117-461559 en voor Eede Ton Jongmans 06417904473.
Opgave voor 2 juli a.s. via het storten van € 2,00 op rek nr: KBO AEOS NL68 INGB 0006 0242 42 met vermelden van uw naam en midgetgolf.  Uw betaling is bewijs van deelname.
6 juli - Het wandelen in juli
Ons wandelclubje heeft de volgende datums vastgelegd:  6 juli - 27 juli telkens start om 13.30 uur op het Ledelplein in Oostburg. Mogelijk dat we vandaar uit, met de auto, naar een andere locatie gaan om te wandelen . Lengte van de tocht ongeveer 6 km en onderweg een koffiestop. Opgave  bij Ton Jongmans tel. 06417904473 of mail secretaris@kbo-aeos.nl
De Foto-Fiets-Zoektocht - Van juli tot november
Op de bijgevoegde flyer ziet U dat wij van KBO AEOS een foto-fiets-zoektocht organiseren, die van juli tot november gereden kan worden. Iedereen kan persoonlijk of met familie/kennissen de tocht rijden.  In bijgevoegde folder kan men lezen waar de tocht kan worden opgehaald en de uitslag kan worden ingeleverd. De lengte is ongeveer 30 km in de gemeente Sluis. Het is een knooppunten tocht dus men kan starten in Oostburg, Sluis, Eede of Aardenburg. Voor de winnaars die op de jaarvergadering in december bekend worden gemaakt zijn prijsjes beschikbaar.
Vrijdag 29 juli - Een zomerse barbecue
Zoals U ziet in de bijgevoegde flyer gaan wij op 29 juli van 13.30 tot 17.00 uur in den Wijngaard een zomerse barbecue, met oud-Hollandse spelletjes, organiseren.
Opgave voor deze activiteit kan voor 15 juli door € 15,00 te storten op rekening KBO AEOS NL68 INGB0006024242 met vermelding  barbecue 29 juli en uw naam en aantal personen. Uw betaling is het bewijs van deelname.
Voor beide programma’s zetten wij ons 100% in. En jullie zorgen voor een goede opkomst en zonnig humeur. Tot 29 juli a.s.
EEN V0ORUITBLIK OP TOEKOMSTIGE ACTIVITEITEN:
Behalve de fietstocht worden in juli en augustus geen activiteiten georganiseerd.
In september zijn we van plan een verkeersvoorlichting voor senioren te houden in de Keure te Sluis. Eind september/begin oktober willen we een quizmiddag houden in den Wijngaard in Aardenburg.
Ook in oktober de traditionele bowlingmiddag in Toversluis.
Verder ligt het in het voornemen om in oktober/november de seniorenbijeenkomsten te houden in Aardenburg, Eede, Oostburg en Sluis om nieuw leden te werven.
Ook trachten we in deze periode een bezoek te brengen aan Luteijn te Breskens en Vervaert te Biervliet.
In december wordt de jaarvergadering voor de leden gehouden. Voor de nieuwe afdeling AEOS is dit de eerste keer, waarin verslag wordt gedaan over het afgelopen jaar 2022.
Het logo van de gemeente Sluis wordt weergegeven omdat we jaarlijks subsidie  ontvangen voor de activiteiten
KBO-PCOB Zeeland, Aardenburg-Eede-Oostburg-Sluis, Nieuwsbrief, jaargang 1, nr 6 juli 2022.             email: secretaris@kbo-aeos.nl  Voor de website www.kbo-aeos.nl  en voor www.klantenservice@kbo-pcob-voordeel.nl
Lieve mensen, hier is de nieuwsbrief voor juli.
Het kaarten in de ELIGIUS zaal te Oostburg
Het kaarten ligt in de maanden juli en augustus stil zoals we bij de afd. Oostburg gewend waren . In september starten we mogelijk weer op.
Verslag bezoek Landbouwstreekmuseum in Schoondijke.
Op 10 juni brachten wij een bezoek aan het streeklandbouwmuseum in Schoondijk bij het Klinket aan de Sasputsestraat 14.  Er deden 18 leden mee. We starten om 14.00 uur met koffie/thee met appeltaart gevolgd door nog een ronde koffie/thee. Daarna brachten we een bezoek aan dit Museum.
Dit museum was eerder gevestigd in Heille aan de Schaapskooi en later in St. Anna ter Muiden als Agrimuda maar nu sinds 2015 bij het Klinket in Schoondijke.
De rondleiding werd voorgegaan door ons bestuurslid Theo Uitdewilligen. Hij gaf duidelijk aan dat dit museum een goede afspiegeling is van de snelle evolutie die in de landbouw de laatste 100 jaar heeft plaatsgevonden. Met name na de oorlog is het snel gegaan.
Wij zijn bijzonder verheugd dat de Familie Verhage zich bijzonder inspant om de oude gebruiksvoorwerpen te koesteren. Er zijn plannen om er naast nog een loods te bouwen om een uitbreiding van het museum te realiseren. Ook de inventaris van wijlen Adrie Luteyn en oude slagersattributen van slager Tresonie hebben ze in hun beheer gekregen. Na ruim 2 uur rond te hebben gelopen werden we uitgenodigd voor een drankje, ondertussen werd er nog driftig nagepraat over wat we allemaal hadden gezien.
5 juli - Midgetgolf.
Op 5 juli gaan we met zijn allen midgetgolfen in het Van Dongensportpark bij het zwembad in Aardenburg.
De aanvang zal om 14.00 uur zijn en de kosten bedragen € 2,00.
Voor degene die geen vervoer denkt te hebben, zal worden geregeld dat ze mee kunnen rijden. Daarvoor dient men dan contact op te nemen met de bestuursleden. Voor Oostburg en omstreken zijn dit Theo Uitdewilligen, 0622617266 en Thea Simpelaar  0117-454124.
Voor Sluis en omgeving Ivette de Schoolmeester 0117-461559 en voor Eede Ton Jongmans 06417904473.
Opgave voor 2 juli a.s. via het storten van € 2,00 op rek nr: KBO AEOS NL68 INGB 0006 0242 42 met vermelden van uw naam en midgetgolf.  Uw betaling is bewijs van deelname.
6 juli - Het wandelen in juli
Ons wandelclubje heeft de volgende datums vastgelegd:  6 juli - 27 juli telkens start om 13.30 uur op het Ledelplein in Oostburg. Mogelijk dat we vandaar uit, met de auto, naar een andere locatie gaan om te wandelen . Lengte van de tocht ongeveer 6 km en onderweg een koffiestop. Opgave  bij Ton Jongmans tel. 06417904473 of mail secretaris@kbo-aeos.nl
De Foto-Fiets-Zoektocht - Van juli tot november
Op de bijgevoegde flyer ziet U dat wij van KBO AEOS een foto-fiets-zoektocht organiseren, die van juli tot november gereden kan worden. Iedereen kan persoonlijk of met familie/kennissen de tocht rijden.  In bijgevoegde folder kan men lezen waar de tocht kan worden opgehaald en de uitslag kan worden ingeleverd. De lengte is ongeveer 30 km in de gemeente Sluis. Het is een knooppunten tocht dus men kan starten in Oostburg, Sluis, Eede of Aardenburg. Voor de winnaars die op de jaarvergadering in december bekend worden gemaakt zijn prijsjes beschikbaar.
Vrijdag 29 juli - Een zomerse barbecue
Zoals U ziet in de bijgevoegde flyer gaan wij op 29 juli van 13.30 tot 17.00 uur in den Wijngaard een zomerse barbecue, met oud-Hollandse spelletjes, organiseren.
Opgave voor deze activiteit kan voor 15 juli door € 15,00 te storten op rekening KBO AEOS NL68 INGB0006024242 met vermelding  barbecue 29 juli en uw naam en aantal personen. Uw betaling is het bewijs van deelname.
Voor beide programma’s zetten wij ons 100% in. En jullie zorgen voor een goede opkomst en zonnig humeur. Tot 29 juli a.s.
EEN V0ORUITBLIK OP TOEKOMSTIGE ACTIVITEITEN:
Behalve de fietstocht worden in juli en augustus geen activiteiten georganiseerd.
In september zijn we van plan een verkeersvoorlichting voor senioren te houden in de Keure te Sluis. Eind september/begin oktober willen we een quizmiddag houden in den Wijngaard in Aardenburg.
Ook in oktober de traditionele bowlingmiddag in Toversluis.
Verder ligt het in het voornemen om in oktober/november de seniorenbijeenkomsten te houden in Aardenburg, Eede, Oostburg en Sluis om nieuw leden te werven.
Ook trachten we in deze periode een bezoek te brengen aan Luteijn te Breskens en Vervaert te Biervliet.
In december wordt de jaarvergadering voor de leden gehouden. Voor de nieuwe afdeling AEOS is dit de eerste keer, waarin verslag wordt gedaan over het afgelopen jaar 2022.
Het logo van de gemeente Sluis wordt weergegeven omdat we jaarlijks subsidie  ontvangen voor de activiteiten