Aardenburg - Eede - Oostburg - Sluis

Belangenbehartiging

KBO-AEOS komt op voor de belangen van de senioren. Landelijk, maar ook provinciaal en lokaal. 

In provinciaal verband is de KBO-Brabant actief onder andere op het gebied van het openbaar vervoer, Gezondheidszorg Zeeland, Academische werkplaats voor ouderen in Zeeland (AWOZ) en Genero (netwerkouderzorg Zuidwest Nederland) laat het POSO via haar vertegenwoordigers van zich horen. 

Speerpunten

KBO-Brabant spreekt landelijk namens een brede achterban van een kwart miljoen leden. Met een krachtig geluid beïnvloeden we landelijk én lokaal beleidsmakers, overheden en de samenleving, zodat (beleids)maatregelen ertoe leiden dat de positie van ouderen in de samenleving gelijkwaardig is aan die van anderen.
Onze leden worden actief betrokken bij opinievorming en standpuntbepaling. Klik hieronder op de knoppen om meer te lezen over de vijf landelijke speerpunten en wat KBO-Brabant doet.