Aardenburg - Eede - Oostburg - Sluis
 

Wij maken ons sterk voor een krachtige positie van senioren in de samenleving

Dat doen we zowel op landelijk als op provinciaal en gemeentelijk niveau vanuit vijf speerpunten:
wonen, welzijn en zorg, veiligheid, koopkracht, digitalisering en zingeving.

KBO-AEOS organiseert ontspannings-, voorlichtings- en educatieve activiteiten voor haar leden en vaak ook niet-leden om de ontmoetingsfunctie inhoud te geven. Dat alles in de plaatsen Aardenburg, Eede, Oostburg en Sluis.
Tevens is het behartigen van seniorenbelangen een belangrijke doelstelling. Belangenbehartiging gebeurt vaak samen met andere afdelingen op lokaal, regionaal en landelijk niveau.
Landelijk zijn KBO en PCOB samen met een kwart miljoen leden de grootste seniorenorganisatie van Nederland. Wij maken ons sterk voor een samenleving waarin senioren volwaardig kunnen meedoen en mensen omzien naar elkaar.