Aardenburg - Eede - Oostburg - Sluis

Laatste nieuwsbrief


 

 

KBO-PCOB Aardenburg-Eede-Oostburg-Sluis, Nieuwsbrief, jaargang 2, nr 2 maart 2023.
email: secretaris@kbo-aeos.nl.    Voor de website www.kbo-aeos.nl
en voor een voordeeltje www.klantenservice@kbo-pcob-voordeel.nl IBAN: NL68 INGB 0006 0242 42 t.n.v KBO-AEOS


Lieve mensen, hier is de nieuwsbrief voor maart 2023

KAARTEN IN DE ELIGIUSZAAL:
Elke donderdagmiddag wordt er gekaart in de Eligiuszaal. Er wordt Amerikaans jokeren gespeeld en er wordt gefrikt. De spelregels van het frikken die staan op de website van KBO-AEOS. Wij willen het iedereen leren dat Frikken!!!
Aanvang is om 14.00 uur en we stoppen om 17.00 uur.


HET WANDELEN:
Ook het wandelen gaan we voortzetten. We wandelen bij goed weer op woensdagmiddag. Waar we wandelen kunt U opvragen bij secretaris Ton Jongmans (tel. 0641794473).
Als U al eens mee gewandeld hebt krijgt U automatisch een mail wanneer het weer is en waar.


BIJEENKOMST: VEILIGHEID IN EN OM ONS HUIS
Op 17 februari werd een bijeenkomst georganiseerd met als thema: Veiligheid in en om ons huis in Restaurant In den Wijngaard te Aardenburg. Er kwamen 67 leden op af.
Het Thema veiligheid in om ons huis is een speerpunt van KBO/PCOB.
Onze voorzitter Wilfried Staelens heeft deze middag op een leerzame maar ook gezellige manier, bijna alles rond en in ons huis de revue laten passeren. Er werd o.a. gesproken over valpreventie, inbraakpreventie, hoe te handelen bij brand. Over babbeltrucs en het trachten iemand zijn bankpas en bankgegevens te bemachtigen.
Waar men echt speciaal goed rekening mee moet houden om dat te voorkomen en de schade zo klein mogelijk te houden.
Ook werd aandacht gevraagd voor medicijnen en met name slaapmiddelen en de werkingsduur ervan die op de verpakking staat. Met name ook voor autogebruik.
Al met al was het een zeer nuttige middag.

BEZOEK ARCHIEF GEMEENTE SLUIS EN BIBLIOTHEEK OOSTBURG
Vrijdag 17 maart a.s. om 14.00 uur krijgen wij een toelichting op wat het gemeente-archief is, hoe het werkt, wat ze daar allemaal hebben, enz.
We doen dit in de kantine van Porthos onder het gemeente huis. Archivaris Eric zal daar middels een powerpointpresentatie uitleg geven en vragen beantwoorden. Later, kan men eventueel een afspraak maken om bv. in groepjes van 8 personen of alleen in het archief zelf te kijken en eventueel iets uitzoeken.
Deze presentatie zal ongeveer 3 kwartier duren.
Daarna gaan we om 15.00 uur naar de bibliotheek waar een gezellige en informatieve rondleiding wordt georganiseerd en waarvoor we van harte zijn uitgenodigd.
Die bevindt zich op Baljuwveltersweg 2 in Oostburg.
Tegenwoordig is de bibliotheek veel meer dan het lenen van boeken. Ook bibliotheek Oostburg biedt een heel scala aan activiteiten. Op het gebied van informatie, educatie, kunst en cultuur en lezen & ontmoeting.
Yvette Baljeu en Anne-Marie de Blok, werkzaam als programmamakers bij bibliotheek ZeeuwsVlaanderen, leiden U rond en vertellen alles over wat de bibliotheek tegenwoordig te bieden heeft.
Zo heeft de bibliotheek een mooi en divers cursusaanbod en is er elke maand een digitaal spreekuur. Dit is slechts een tipje van de sluier. Al met al kan dit bezoek een interessante en leerzame middag worden. De koffie en thee staan klaar
Om te weten hoeveel leden er meedoen verzoeken wij U € 1,00 over te maken op onze rekening NL68 INGB 0006 0242 42 ten name van KBO-AEOS.


Agenda:
April: 21 april bowling in Toversluis.
Mei: 19 mei midgetgolf in Aardenburg
31 mei bedevaart Aardenburg
Juni: Hydrovision en uitstapje Kring West Zeeuws-Vlaanderen
Juli: Trachten we een zomerse barbecue te organiseren


Het logo van de gemeente wordt weergegeven omdat we jaarlijks subsidie ontvangen voor de activiteiten.