Aardenburg - Eede - Oostburg - Sluis

Laatste nieuwsbrief


 

KBO Aardenburg-Eede-Oostburg-Sluis, Nieuwsbrief, jaargang 2, nr 8 oktober 2023.
email: secretaris@kbo-aeos.nl Voor de website www.kbo-aeos.nl en voor een voordeeltje www.klantenservice@kbo-pcob-voordeel.nl
IBAN: NL68 INGB 0006 0242 42 t.n.v. KBO-AEOS
Lieve mensen, hier is de nieuwsbrief voor oktober 2023
CONTRIBUTIE: Voor 1 januari a.s. moet de contributie 2024 weer zijn voldaan. De bedragen zijn ongewijzigd € 25,00 voor het eerste lid en € 20,00 voor het tweede lid uit dezelfde huishouding,
HET KAARTEN IN DE ELIGIUSZAAL. Er wordt gekaart op donderdagmiddag om14.00 uur in de Eligius zaal in Oostburg Voor de koffie wordt een bijdrage gevraagd van € 2,50 voor tweemaal. Er wordt gefrikt en gejokerd. We kunnen er nog wel wat spelers bij gebruiken, dus kom eens kijken!!!!!!.
DE FIETSPUZZELTOCHT: De fietstocht van deze zomer is voorbij. Voor degene, die het formulier nog niet heeft ingeleverd. Hier een herinnering. Inleveren bij een van de bestuursleden kan nog!!
BEZOEK SLUIZENCOMPLEX MET RONDVAART TERNEUZEN.
Op 6 oktober gaan wij een bezoek brengen aan het Sluizencomplex in Terneuzen met een rondvaart en gids. Aanvang 13.00 uur, einde 16.30 uur. Deze activiteit voor 24 personen was binnen de kortste keren volgeboekt en vandaar dat wij een tweede afspraak gemaakt hebben voor 20 oktober. De kosten voor dit gebeuren zijn € 25,00 voor de rondleiding, rondvaart, koffie en bolus. Opgave door overmaken van € 25,00 per persoon op rekening KBO-AEOS. Momenteel zijn nog slechts 6 plaatsen beschikbaar. Te laat! Dan wordt het ingeschreven bedrag dezelfde dag terug overgemaakt. Men zou samen kunnen rijden naar Terneuzen, het Portaal van Vlaanderen Beneluxweg 101 4538AL Terneuzen. Vervoer regelen kan. U betaalt dan wel € 5,00 aan de betreffende chauffeur.
EXCURSIE NAAR HYDRAUVISION IN SCHOONDIJKE
Op 5 september zijn wij met onze afdeling KBO-AEOS naar Hydrauvision in Schoondijke geweest. Wij waren met 41 personen. De ontvangst was heel hartelijk. De koffie en thee stonden al klaar, alsmede heerlijke gevulde koeken. Oprichter Karlie van de Vijver, tevens projectenleider en uitvinder van alle toepassingen met hydrauliek, deed de introductie met een PowerPoint met veel enthousiasme. Met kennis van zaken wist hij een uur vol te spreken over de activiteiten van zijn bedrijf. Hierna volgde de rondleiding over het enorme bedrijfsterrein. De groep was groot en zij hadden besloten om deze in twee groepen van 20/21 personen op te splitsen, waarvan Karlie 1 groep onder zijn hoede nam en een personeelslid de tweede. Alles wat met hydrauliek te maken heeft wordt er gemaakt, van kleine machines tot en met enkele tonnen wegende apparaten. Na drie kwartier in de fabriek rondgelopen te hebben met veel uitleg, kwam er een einde aan de bezichtiging. Al met al een zeer geslaagde activiteit.INVULLEN VAN DE VACATURE PENNINGMEESTER
Onze penningmeester, Jan Janssen, stopt op 1 januari 2024. Hij doet dit werk vanaf de oprichting in 2010. Vandaar zijn wij nog op zoek naar een nieuwe penningmeester. Als iemand ambitie heeft om dit te gaan doen kan hij contact opnemen met de voorzitter Wilfried Staelens.
ONTMOETINGSDAG IN OVEZANDE
Op dinsdag 31 oktober 2023 organiseert de commissie Mens en Religie in het Dorpshuis Trefpunt te Ovezande een ontmoetingsmiddag. Het centrale thema van deze middag is Omgaan met dementie als mantelzorger.
Programma:
13.00 uur: zaal open: Ontvangst met koffie of thee en een koek.
13.10 uur: Welkom door de voorzitter van de Commissie M en R.
13.15-14.00 uur: Presentatie door Mariet de Landmeter, verpleegkundige en schijfster van het boek “Puzzelen met het brein”
14.00-14.45 uur: presentatie notaris Sarneel
over de juridische kant van mantelzorg-situaties. 15.20-16.30 uur: bezoek aan de R.K. Kerk van Ovezande. Er zijn geen kosten verbonden aan deze middag.
U kunt zich - tot 20 oktober a.s.- opgeven onder vermelding van naam en adres bij Kees Rentmeester bij voorkeur per email op: rentmeester-fr@kpnplanet.nl of anders telefonisch op nr: 0113-351687 of nr: 06-10170143.
DAG VAN DE MANTELZORG
Op 10 november 2023 vieren we de dag van de mantelzorg. Een dag om U, de mantelzorger, in het zonnetje te zetten en te erkennen hoe belangrijk Uw rol is. Ben jij een mantelzorger en wil je graag een attentie en een informatiepakket ontvangen? Meld je dan aan via deze site Https://forms.office.com/e/ZFymB82h59 Opgave tot 20 oktober. U kunt ook een ander die dit verdient aanmelden.
TRAGELFEEST IN DE HOOGE PLATEN BRESKENS
Op 9 november wordt weer het Tragelfeest gehouden in de Hooge Platen. Dit jaar geen lunch maar alleen ambiance van Peter Dons met orkest.
Aanvang 13.30 uur. Opgave door overmaking van € 10,00 op de rekening van KBOAEOS met vermelding Tragelfeest 9 november en uw naam.
AGENDA KOMENDE TIJD:
Bezoek Sluizencomplex Terneuzen op 6 en 20 oktober. Zie info.
november: Muziekquiz: evenals vorig jaar. Nadere informatie volgt.
december: Kerstviering op 15 december. Nadere informatie volgt.
januari 2024: Jaarvergadering met attractie in de Hof van Eede op 12 januari.
Het logo van de gemeente wordt weergegeven omdat we jaarlijks subsidie ontvangen voor de activiteit.