Aardenburg - Eede - Oostburg - Sluis

Laatste nieuwsbriefKBO Aardenburg-Eede-Oostburg-Sluis, Nieuwsbrief, jaargang 2, EXTRA Nieuwsbrief JAARVERGADERING
email: secretaris@kbo-aeos.nl Voor de website www.kbo-aeos.nl
IBAN: NL68 INGB 0006 0242 42 t.n.v. KBO-AEOS

CONTRIBUTIE 2024:
Voor 1 januari a.s. moet de contributie 2024 weer zijn voldaan. De bedragen zijn ongewijzigd € 25,00 voor het eerste lid en € 20,00 voor het tweede lid uit dezelfde huishouding. Over maken op het hierboven vermelde banknummer.
Dus vanaf 2024 zijn wij lid van KBO Brabant. Als lid kan men bij Uw aanvullende ziektekostenverzekering tot € 25,00 korting krijgen op Uw afdelingslidmaatschap KBO. Dit geldt alleen voor VGZ (alle drie) en CZ (zorg op maat + aanvullend 50+).
Bij het Zilveren Kruis en CZ (zorgbewust) vergoedt men de kosten van keuring voor het rijbewijs tot € 35,00.
Naast Uw lidmaatschapsnummer waarbij het eerste cijfer 1040 of 1019 (Zeeland) moet worden vervangen door 540 (Brabant) zijn collectiviteitsnummers nodig. In een eerdere publicatie is het nummer van CZ niet correct weergegeven (een 1 teveel).
Zilveren Kruis 207088616 VGZ 87718266 en CZ 014103648. Het is nog niet duidelijk of men die zelf moet aanvragen of dat collectief gebeurt.
Informatie hierover volgt nog.

ALGEMENE LEDENVERGADERING MET NIEUWJAARSRECEPTIE. Op 12 januari houden wij onze jaarvergadering van KBO-AEOS met een nieuwjaarsreceptie in de hof van Eede.
Zaal open 13.00 uur.
Wij heffen het glas op het nieuwe jaar 2024.
Met een optreden van de bekende conferencier Frans de Schepper.
Om te weten hoeveel deelnemers we kunnen verwachten wordt verzocht € 1,00 per lid over te maken op bovenstaande rekeningnummer.

AGENDA
1. Opening door de voorzitter
2. Vaststelling jaarrekening 2023 met verslag van de commissie van onderzoek
3. Vaststelling begroting voor het jaar 2024
4. Ledengegevens en uitslag fietstocht
5. Afscheid van de KBO Zeeland en toetreden tot KBO Brabant
6. Bedanken van de vrijwilligers
7. Rondvraag

KERSTVIERING OP 15 DECEMBER IN DE ELIGIUSZAAL TE OOSTBURG
Op 15 december j.l. werd een gezellige kerstviering gehouden in de Eligiuszaal te Oostburg.
Er waren 46 aanmeldingen. De tafels waren leuk gerangschikt en gezellig gedekt. De borden versierd met mooi gevouwen servetten en de tafels voorzien van fraaie lopers en kerststukjes.
Na de opening door voorzitter Wilfried Staelens hield pastor Frans van Geyt een passende inbreng van de Kerstgedachte. Al lezende ontstak hij 4 kaarsjes bij de onderwerpen.
De aanwezigen mochten de kerstliederen op muziek meezingen, waardoor ze meteen in de kerstsfeer werden bracht.
Er volgde een pauze met koffie en heerlijke verse kerststol met roomboter en kaas of poedersuiker.
Daarna gaf Wilfried een interessante uitgebreide impressie over het smokkelen van vroeger in het grensgebied van Zeeuws-Vlaanderen (en speciaal Eede-Maldegem) door middel van een power-point presentatie.
Tot slot was er gelegenheid om onder het genot van een glaasje wijn of sapje weer een beetje bij te praten en de jongste nieuwtjes uit te wisselen.
Al met al heel gezellig en dank aan Henriëtte Remijn-de Badts, die dit samen met twee vrijwilligsters mogelijk heeft gemaakt.

DEEL 2 – SPELEN EN WERKEN
Ontspanning is voor een hond heel belangrijk. Het even vrij zijn van commando’s. Het onbegrensd je energie kunnen gebruiken, rennen en springen is een uiting van onbevangenheid. Spelen met een lap, touw of een “rubberen” bal. Maar een soepkluif doet ook de hond veel plezier, hij kan er op kluiven of er mee gooien. Laat hem met dit speelgoed zo’n 20 minuten zijn gang gaan. Probeer met pakken en weggooien de hond te verleiden het voorwerp terug te brengen (apporteren). Wanneer de speeltijd voorbij is, zal de hond duidelijk gemaakt moeten worden, dat het zo genoeg geweest is. Hoe doe je dat? Heel eenvoudig! Geef het commando: zijn/ haar naam b.v. Max, stop! Zeg dit met krachtige stem. Wanneer nodig dit een paar keer herhalen. De hond schrikt hierdoor, wat ook de bedoeling is. Hij zal dan stoppen met spelen en het speeltje los laten. Op dat moment is de hond attent. Noem weer zijn/haar naam en vervolgens met krachtige stem een nieuw commando b.v. “mand”, en wijs met de hand richting mand. De hond zal waarschijnlijk niet meteen weten, wat je bedoeld, herhaal het commando nogmaals. Hij/zij zal gehoorzamen en heeft weer iets bij geleerd. Beloon hem/haar met een flinke knuffel en een hondensnoepje. De volgende aflevering gaat over “Aanpassen”.
Hierbij ontvangt U het Brabantse magazine ONS
Het logo van de gemeente wordt weergegeven omdat we jaarlijks subsidie ontvangen voor de activiteiten van de afdeling.