Aardenburg - Eede - Oostburg - Sluis

Rijbewijs

Europese commissie: 
Geldigheid rijbewijs met nog eens 7 maanden verlengd

Als gevolg van de COVID-19 maatregelen kunnen sommige mensen niet voldoen aan de eisen voor het verlengen van het rijbewijs. Daarom heeft de Europese Commissie besloten om de geldigheid van alle EU-rijbewijzen, die in de periode vanaf 1 februari tot en met 31 augustus 2020 verlopen, met zeven maanden te verlengen.
Als gevolg van de COVID-19 maatregelen kunnen sommige mensen niet voldoen aan de eisen voor het verlengen van het rijbewijs. Daarom heeft de Europese Commissie besloten om de geldigheid van alle EU-rijbewijzen, die in de periode vanaf 1 februari tot en met 31 augustus 2020 verlopen, met zeven maanden te verlengen.

Afgelopen april besloot minister Van Nieuwenhuizen al dat rijbewijzen die (zijn) verlopen in de periode vanaf 16 maart, geldig blijven tot 1 juni 2020. Die coulancemaatregel is nu door de Europese Commissie verder uitgebreid en verlengd. Door de tijdelijke regeling kunnen mensen vanaf de dag dat hun rijbewijs verloopt, maximaal zeven maanden blijven doorrijden met hun verlopen rijbewijs. Ze blijven in die periode verzekerd en krijgen hiervoor geen boete als ze staande worden gehouden. De regeling geldt voor Nederland en alle andere EU-lidstaten.
In tegenstelling tot de eerdere Nederlandse versoepeling, geldt de Europese regeling voor alle rijbewijzen. Dus ook voor rijbewijzen die bijvoorbeeld vanwege een medische aandoening maar drie of één jaar geldig zijn. De minister roept mensen met zo’n rijbewijs op om zelf goed na te denken of het wel verstandig is de weg op te gaan voordat hun medische keuring en de beoordeling van de rijvaardigheid heeft plaatsgevonden.

De nieuwe maatregel geldt niet voor rijbewijzen die zijn ingevorderd of geschorst, bijvoorbeeld vanwege een ernstige verkeersovertreding of alcoholgebruik in het verkeer. Het verlopen rijbewijs geldt ook niet als identificatiemiddel, met uitzondering van situaties waarbij sprake is van zorgafname.
Vorige maand besloot de minister om ook de geldigheid van onder meer het behaalde theorie-examen voor het rijbewijs te verlengen. Als de geldigheid hiervan is verlopen in de periode vanaf 16 maart, blijft het tot 1 december 2020 geldig. Voor behaalde theorie-examens die vervallen in de periode van 1 juni tot 1 oktober, heeft minister Van Nieuwenhuizen besloten de geldigheid te verlengen tot 1 april 2021.

Oproep

De coulanceregeling is een belangrijke stap, maar de achterstanden bij het CBR zijn nog niet opgelost. Daarom roept Tweede Kamerlid mevrouw Wytske Postma (CDA) u op uw persoonlijke ervaringen met het CBR met haar te delen, zodat zij deze kan inbrengen tijdens debatten hierover met de minister. Voor vragen of tips is zij bereikbaar via w.postma@tweedekamer.nl

Bron: https://www.kbo-brabant.nl/nieuws/verlenging-geldigheid-rijbewijzen/


Rijbewijskeuring 75+

Een voordeel van het KBO-lidmaatschap is de rijbewijskeuring tegen een schappelijke prijs.

Vergoeding van de keuring

KBO- en PCOB-leden die via ons collectief aanvullend verzekerd zijn bij Zilveren Kruis, ontvangen sowieso een vergoeding van € 35. U hoeft dan alleen maar de rekening van de arts op te sturen naar Zilveren Kruis.

De leden van KBO-AES kunnen zich voor een keuring wenden tot:  

Huisartsenpraktijk SluisHuisartsenpraktijk Sluis Medisch centrum Lammensvliet Drs M. Surinx en G. Slock Zuiddijkstraat 8 D 4524 AR Suis 0117 421 421

Vergoeding van de keuring.
KBO- en PCOB-leden die via ons collectief aanvullend verzekerd zijn bij Zilveren Kruis, ontvangen sowieso een vergoeding van € 35. U hoeft dan alleen maar de rekening van de arts op te sturen naar Zilveren Kruis.
Ander keuringsadres via Medimark - Rotterdam,
tel. 010-722763 of Regelzorg tel. 088-2323300

Ander keuringsadres via Medimark - Rotterdam,
tel. 010-722763 of Regelzorg tel. 088-2323300