Aardenburg - Eede - Oostburg - Sluis

(Zorg)verzekering

Kostbaarhedenverzekering buitenshuis

Door het dragen van een mondkapje kan bij het op- en afdoen een bril of een gehoorapparaat blijven hangen en zodoende op de grond vallen of verloren gaan.

Een Inboedelverzekering geeft hier geen dekking voor. Onlangs heeft één van de leden een aanvullende verzekering afgesloten de zgn. kostbaarhedenverzekering schade buitenshuis.

Deze verzekering kost +/- 6,00 euro per maand, afhankelijk van welke verzekeringsmaatschappij, met een maximaal dekkingsbedrag van 3.000,00 euro. U kunt hiervoor contact opnemen met uw eigen verzekeringsmaatschappij. Zij kunnen u uiteraard de juiste premie en het juiste dekkingsbedrag met u bespreken. Mogelijk kunt u dan ook gebruik maken van de pakketkorting doordat u al meerdere polissen daar hebt lopen.
Een beetje bril kost al gauw 1.000,00 euro evenals één gehoorapparaat.
Dus met andere woorden zeker de moeite waard om één en ander te overwegen.

Aantrekkelijke zorgverzekering voor ouderen

Zowel met Achmea Het Zilveren Kruis als met de CZ-zorgverzekeingen en VGZ-zorgeverzekeringen heeft KBO-Brabant afspraken gemaakt over een aantrekkelijke zorgverzekering voor ouderen.

Zie KBO-Brabant.nl/voordeel